Protu ehdottaa, että nuorisolain uudistustyön lähtökohdaksi otetaan nuorten omaehtoisen kehityksen tukeminen.

“Laadukkaassa nuorisotoiminnassa jokainen nuori tulee kohdata yksilönä omine mielipiteineen ja kiinnostuksenkohteineen. Uuden nuorisolain pitää vahvistaa tätä kehitystä”, sanoo Protun puheenjohtaja Aatu Komsi.

“Nuoret tulee nähdä tekijöinä eikä tekemisen kohteina”, jatkaa Protun hallituksen jäsen Iina Hallenberg, 19 v.
“Nuorille tarjottavan toiminnan tulee olla lähtöisin ensisijaisesti meistä itsestämme. Valmiiden vastausten sijasta meille tulee tarjota keinoja kriittiseen ajatteluun ja oman maailmankuvan rakentamiseen.”

Omassa toiminnassaan Protu on jo yli 20 vuoden ajan saanut hyviä kokemuksia nuorten osallistumisesta heille järjestettävän toiminnan toteutukseen ja kyvystä kriittiseen ajattelun.

“Me nuoret olemme viisaita, vastuullisia ja täynnä ideoita. Nuorten omaehtoinen kehitys tulisi ottaa uuden nuorisolain tavoitteeksi. Silloin laki vastaisi paremmin 2000-luvun nuorten tarpeita”, Hallenberg linjaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan lakiehdotukseen tulevia teemoja. Tavoitteena on, että uusi nuorisolaki tulisi voimaan vuoden 2016 alusta.