Koiviston mukaan hallituksessa tarvitaan valmiutta keskustella asioista.

Riitta Koivisto on toista kertaa ehdolla Prometheus-leirin tuki ry:n hallitukseen. KUVA: Riitta Koivisto

Prometheus-leirin tuki ry:n syyskokous järjestetään 5.-6. marraskuuta, ja kokouksessa järjestetään myös hallitusvaalit. Protu haastatteli ehdolle asettunutta tamperelaista Riitta Koivistoa, 54.

Mikä on protutaustasi?

Protutaustaltani olen kolmen protukasvaneen lapsen äiti ja heidän innostamanaan mukana toiminnassa. Olen ollut kahtena kesänä ohjaajana. Lapseni olivat ihan oikeassa arvellessaan, että tykkäisin olla mukana.

Mikä sai sinut haluamaan lähteä hallitukseen?

Hallitukseen lähdin mukaan viime kesänä varmistaakseni, että tärkeässä toimielimessä on riittävästi jäseniä ja oppiakseni lisää protusta järjestönä.

Lähdit ensimmäisen kerran hallitukseen ylimääräisessä yleiskokouksessa kesällä 2022. Miten tämänhetkiset ajatuksesi eroavat kesäisistä?

Koen yhä, että hallitus on hieno näköalapaikka hahmottaa protutoiminnan monia osa-alueita ja myös oppia järjestötoiminnasta ja sen organisoimisesta.

Minkä koet olleen isoin saavutuksesi kuluneella hallituskaudella?

Toivon tietysti, että taustani ja elämänkokemukseni olisi hyödyksi Protulle ja sen hallituksen työskentelylle.

Minkä koet olleen hallituksen isoin saavutus kuluneella kaudella?

Koen, että hallitustyöskentely on sellaista yhteistä puurtamista ja pohtivaa keskustelua johon jokainen osallistuu omalla persoonallaan ja tietämyksellään. En osaa millään nimetä mitään omaa isoa saavutusta. Hallitus on tehnyt ison työn ainakin toteuttaessaan uuden strategian ja kasvisruoka-asian valmistelu on minusta myös tärkeä ja oikean suuntainen liike.

Minkä koet olleen isoin epäonnistumisesi kuluneella kaudella?

Olen ollut hallituksessa vasta kesästä asti ja myös siksi, että päätöksiä tehdään aina yhdessä on vaikeata nimetä omaa tai hallituksen epäonnistumista. Vaikkapa talouteen liittyvät kysymykset ovat vaikeita ja aina lopulta kompromisseja, kun raha ei vaan riitä kaikkeen.

Mikä on mielestäsi tällä hetkellä yhdistyksen isoin ongelma?

Keskeisimpiä ongelmia lienevät juuri niukka talous joka rajoittaa palkatun työvoiman määrää ja sitä kautta vaatii enemmän sitoutumista vapaaehtoisilta ja vaarana on vapaaehtoisten aktiivien väsyminen.

Syyskokouksessa päätettiin uudesta kasvisruokalinjauksesta. Mikä on oma näkemyksesi kasvisruoan asemasta tulevaisuudessa yhdistyksessä?

Kasvisruokalinjauksen muuttaminen on nähdäkseni tärkeätä ja protun arvojen mukaista. On kiinnostavaa nähdä millaiseen ratkaisuun yleiskokous päätyy. Iloitsen siitä, että asiasta nyt keskustellaan ja asia näyttää etenevän oikeaan suuntaan.

Mitä asioita ajaisit eteenpäin hallituksessa?

Hallituskokemukseni on vielä lyhykäinen voidakseni vastata tähän. Tähän mennessä olen enimmäkseen perehtynyt vastaantuleviin päätettäviin asioihin, mutta olen joitakin pieniä ideoita kyllä saanut vietyä eteenpäin.

Keiden hallituslaisten kanssa koet olevasi eniten samaa mieltä asioista?

Koen, että kaikilla hallituslaisilla on käsiteltäviin asioihin arvokas näkökulma ja mitä erilaisempia ne ovat, sitä enemmän asioita tulee pohdittua ja päätösten seurauksia mietittyä laaja-alaisemmin. Koen, että mitä erilaisempia ajatuksia, sen parempia päätöksiä tehdään.

Mitä mieltä olet hallituksen nykyisestä kokous- ja toimintakulttuurista?

Minun puolestani kokouksia voisi olla useammin jolloin ne olisivat ajallisesti lyhyempiä.

Miten kehittäisit hallituksen kokous- ja toimintakulttuuria?

Kannustan vahvasti lähtemään mukaan halitukseen. Protu on monipuolinen ja iso organisaatio. Monenlaiset hommat täytyy miettiä, ottaa huomioon ja hoitaa, jotta mahdollisimman monille nuorille saadaan järjestettyä ikimuistoinen leiri. Hallituksessa tämä kaikki konkretisoituu päätösten kautta käytännön toimintatavoiksi ja lopulta tehdyksi työksi.

Mitä sanoisit ihmiselle, joka pohtii ehdolle lähtemistä?

Protutoiminta antaa paljon iloa ja on myös monella tapaa opettavaista mutta vaatii tietysti myös aikaa, intoa ja paneutumista. Protun arvot sekä niitä arvostavat ja niitä ylläpitävät ihmiset ovat protussa parasta.

Ehdolle voi asettua kuka vain yhdistyksen jäsen taustasta tai kokemuksesta riippumatta. Ehdokkaaksi voi asettua laittamalla vaalilautakunnalle sähköpostia osoitteeseen vaalit@protu.fi.