KUVA: Stella Jolkin

Vuoden 2022 leirikesän viimeinen protuleiri päättyi sunnuntaina 14.8. ja kesän päättävä Puistis järjestettiin 13.8. Nyt jokainen pääsee palaamaan arkielämäänsä.

Mutta uteliaan pohdinnan ei tule jäädä leirikesän loppumiseen, sillä sille on aina tarvetta maailmassa.

Asioiden miettiminen monelta kantilta tuo paljon uutta irti koulusta, työstä ja harrastuksista. Ympäröivän maailman hyväksyminen ilman pohdintaa ja kyseenalaistusta estää muutoksen parempaan, kun taas utelias pohdinta mahdollistaa kehityksen.

Teppo Eskelisen ja Pia Lundbomin tutkimuksessa Prometheus-leirit kasvun areenana (Nuorisotutkimus, 2019) kerrotaan protuleirien kehittävän monenlaisia taitoja, kuten kuuntelemista, toisten arvostamista ja muita sosiaalisia taitoja. Tästä syystä kannattaa rohkeasti lähteä arjen uteliaaseen pohdintaan, sillä taitoja leirin käyneeltä löytyy varmasti.

Myös yhdistyksen aktiivitoiminta kaipaa lisää uteliasta pohdintaa. Tämä ei tarkoita pelkästään uusia tekijöitä, vaan myös uusia ajatuksia.

Protun aktiivitoiminnassa kaivataan rohkeita mieliä, jotka uskaltavat haastaa muita ja nostaa esiin asioita, joita toiset eivät ole ajatelleetkaan. Vain näin me voimme kehittää yhdistystämme ja protuleirejä kaikki huomioiviksi ja paremmiksi.

Tänä syksynä on esimerkiksi luvassa uuden strategian suunnittelu, 30-vuotisen historiamme juhlistaminen, koulutustoiminnan muutos ja yleiskokous, jossa on hyvin suuria päätöksiä edessä. Juuri näihin kaivataan leiriemme kehittämiä uteliaan pohtivia nuoria mieliä.

Meidän ei tule jumittua paikoillemme. Jos emme uskalla uudistua ja istumme vain kokouksissa kopauttelemassa aiempia vuosia kopioivia päätöksiä, kadotamme ainutlaatuisuutemme.

Rento keskustelu vaihtelevien ihmisten kanssa on keino taata, että utelias pohdinta ei pysy vain merkityksettömänä sloganina, vaan on oikeasti toimintamme tuote ja ohjaava tekijä.

Kesä loppuu, mutta älkää antako protuleirin vaikutuksen loppua. Siirrytään syksyyn avoimin mielin ja innokkaina miettimään maailmaa.