Kiurun mielestä Protulla tarvitaan konkreettisia muutoksia isojen linjojen mukaisesti.

Usva Kiuru on ehdolla Prometheus-leirin tuki ry:n hallitukseen ensimmäistä kertaa. KUVA: Usva Kiuru

Prometheus-leirin tuki ry:n ylimääräinen yleiskokous järjestetään torstaina 30.6., ja kokouksessa järjestetään myös hallitusvaalit. Protu haastatteli ehdolle asettunutta riihimäkeläistä Usva Kiurua, 17.

Mikä on protutaustasi?

– Kävin oman leirini kesällä 2020. Sen jälkeen olen vetänyt kaksi leiriä kesällä ja yhden syyslomalla. Olen tällä hetkellä myös tapahtumajaostossa ja puististyöryhmässä.

Oletko ehdolla hallitukseen ensisijaisesti kaudelle 2021-2022 vai 2022-2023?

– Minulle on ihan sama, en erityisesti esittänyt toivetta kummastakaan.

Mikä sai sinut haluamaan lähteä hallitukseen?

– Se lähti alun perin siitä, kun olin keväällä arvotyöpajoissa ja pääsin siellä tutustumaan hallitustyöhön. Sieltä päädyinkin yhteen hallituksen kokoukseen, mikä herätti kiinnostukseni. Kun tieto ylimääräisestä yleiskokouksesta tuli, totesin, että minulla on ylimääräistä vapaata aikaa ja asetuin ehdolle.

Mikä sai sinut alunperin kulkemaan arvotyöpajoissa?

– Protu on tuntunut hyvältä tavalta tehdä jotain merkityksellistä ja mukavaa työtä. Tuntui kivalta päästä vaikuttamaan enemmän organisaation toimintaan, joten lähdin arvotyöpajoihin.

Mikä tekee sinusta sopivan hallituksen jäsenen?

– Väittäisin, että minulta löytyy hyviä kykyjä siihen, kuten tiedonanalysointitaitoja, joilla pystyn ottamaan huomioon faktatiedot ja muiden kokemukset asiasta. Koen myös pystyväni keskustelemaan hyvin ja tarvittaessa myös väittelemään muiden kanssa. Pystyn osallistumaan terveeseen keskusteluun, jota hallituksessa tarvitaan.

Mikä on mielestäsi tällä hetkellä yhdistyksen isoin ongelma?

– Nähdäkseni isoin ongelma on ohjaajapula. Myöskään aktiivien hyvinvoinnista ei huolehdita tarpeeksi hyvin, vaikka jonkin verran huolehditaankin. Protulla on paljon tehtävää siinä, että toimijoita kohdellaan niin, että he haluavat jäädä toimintaan.

Mitä asioita ajaisit eteenpäin hallituksessa?

– Toivoisin, että hallituksessa keskusteltaisiin mahdollisuudesta kasvattaa tiimien kokoa kahdeksaan tiimiläiseen. Mielestäni se olisi iso askel siihen, että tiimillä olisi vähemmän stressiä leiriviikon aikana.

Olet tavannut hallituksen kokouksessa ja arvotyöpajoissa hallituksen jäseniä. Keiden hallituslaisten kanssa koet olevasi eniten samaa mieltä asioista?

– Hirveästi en ole ehtinyt muodostamaan tällaisia näkemyksiä. En ole yhden hallituksen kokouksen ja yleiskokouksen pohjalta muodostanut käsitystä hallituksen jäsenten kannoista. En erityisesti kokenut olevani kovin eri mieltä kenenkään kanssa, enkä osaa sanoa onko joku, jonka kanssa olisin enemmän samaa mieltä kuin muiden.

Keväällä hallitus teki uusia budjettipäätöksiä ja päätöksistä heräsi paljon keskustelua. Mikä on oma mielipiteesi aiheeseen?

– Kun asiaa on jälkikäteen ajatellut, niin leiriläismäärän kasvattaminen on asia, josta olisin nyt ehkä saattanut äänestää yleiskokouksessa eri tavalla. Myös yhdistyksen varainhankinta on asia, johon olisin voinut perehtyä enemmän etukäteen, jotta olisin voinut sanoa siitä enemmän. On asioita, joista olisin puhunut enemmän, jos olisin tiennyt niistä tarpeeksi.

Kuinka paljon perehtyisit itsenäisesti asioihin hallituksessa ?

– Aion ehdottomasti käyttää aikaa siihen, että itse selvitän Protun taustoja ja, jos mahdollista, niin myös muuta tietoa aiheesta. Menin ensimmäisen kerran hallituksen kokoukseen varsin tyhjin käsin, enkä halua niin tapahtuvan jatkossa.

Yleiskokouksen keväällä hyväksymien arvojen, vision ja mission pohjalta ollaan seuraavana tekemässä uutta strategiaa. Miten strategiaa pitäisi lähteä suunnittelemaan ja mitä pitäisi painottaa?

– Strategian pitää vastata järjestön uusia arvoja. Strategian pitäisi myös painottaa, että toteutamme suurimman osan työstään vapaaehtoistyönä. Mielestäni on tärkeää, että Protu painottaa tätä puolta toiminnastaan.

Onko yhdistys mielestäsi siirtynyt siis joissain asioissa liikaa palkalliseen työvoimaan?

– En näe että asia olisi ainakaan tällä hetkellä ongelma. On täysin hyväksyttävää, että on palkallista työvoimaa, mutta etenkin leirinveto on asia, jonka toivoisin pysyvän vapaaehtoistyönä. Näen, että tiimien vapaaehtoisuus tarjoaa Protulle uniikin aseman.

Kuinka pitkän aikavälin strategia hallituksen nyt pitäisi tehdä?

– Toiminnalle on tietenkin hyvä olla pidemmänkin aikavälin pohja, mahdollisesti vuoteen 2025 tai jopa vuoteen 2030 kestävä. Samalla on ehdottoman tärkeää, että strategiassa on konkreettisia asioita, joita tullaan tekemään seuraavan vuoden tai jopa seuraavien kuukausien aikana. Vaikka toiminnalla täytyy olla isot linjat, niin painoa pitää asettaa sille, mitä nyt pitää ja voidaan tehdä, ei isoille muutoksille, joita tulee tapahtumaan hitaasti.

Olit sihteerinä edellisessä kevätkokouksessa. Millaista roolia ottaisit hallitustyössä?

– Näen, että toimisin parhaiten keskusteluissa ja työryhmissä. Sihteerinä toimiminen ei vaikuttanut asialta jota pystyisin tekemään tai minulle sopivalta tavalta vaikuttaa.

Mitä mieltä olet hallituksen nykyisestä kokous- ja toimintakulttuurista?

– Sen perusteella mitä olen nähnyt yhdestä hallituksen kokouksesta ja yhdestä yleiskokouksesta sanoisin, että on pieniä ongelmia saada kokous liikkumaan haluttua tahtia. Puheenvuorojen jakamisessa ei ollut suuria ongelmia. Kokoukset voisivat liikkua nopeampaa tahtia ja paremmalla rytmillä, jos asiaan kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Lisäksi ihmisten suhtautuminen siihen tilanteeseen on paikoittain ehkä jopa liian rentoa. Tietenkään tällaisten tilaisuuksien ei tule olla absoluuttisen vakavia, mutta ehkä paikoin ihmiset eivät ottaneet asioita niin vakavasti kuin tällaiset asiat mielestäni pitäisi ottaa. Tilanne ei ole huono, mutta toivottavasti muutoksia tapahtuu tulevaisuudessa.

Mitä sanoisit ihmiselle, joka pohtii ehdolle lähtemistä?

– On ehdottoman tärkeää, että hallituksessa on monenlaisia ihmisiä ja myös sellaisia, joilla ei ole suurta paloa siihen. Jos jotakuta vähänkin kiinnostaa niin on tärkeää, että asettuu vähintään ehdolle. Silloin voidaan yhdessä ja yksin miettiä olisiko arvokasta hallitukselle, että lähtisi mukaan. Jos ehdokkuuden jättää ajatuksen tasolle, on mahdollista, että jättää tulematta hallitukseen, vaikka voisi tarjota paljon Protulle.

Hallitukseen voi asettua ehdolle vielä yleiskokouksen aikana. Protu haastattelee jokaista ehdolle asettunutta jotka ovat tavoitettavissa ajoissa ennen kokousta haastattelua varten.

Ehdolle voi asettua kuka vain yhdistyksen jäsen taustasta tai kokemuksesta riippumatta. Ehdokkaaksi voi asettua laittamalla vaalilautakunnalle sähköpostia osoitteeseen vaalit@protu.fi.

Juttua päivitetty 29.6.2022 23.33 lisäämällä tieto, että yleiskokouksessa järjestetään hallitusvaalit.