Kevätkokouksen suurimpia asioita on tänä vuonna leiriteemojen uudistaminen. Eilen sitä koskevat keskustelut olivat suosituimpia järjestetyistä työpajoista. Pohjalla on koulutusjaoston esitys, jossa ei enää olisi päiväteemoja, vaan teemoja, joita olisi enemmän kuin mitä tähän asti on ollut. Siinä teemat olisivat erilaisuus ja yhdenvertaisuus, hyvinvointi, hyvä elämä, yhteiskunta ja vaikuttaminen, maailmankuvat ja –katsomukset, identiteetti ja yhteisöt, ympäristö, media, päihteet, ihmissuhteet ja seksuaalisuus.

Syynä esitykselle on se, että koulutusjaoston mukaan Ohjusten oppaassa teemat ovat liikaa jaoston vallassa ja he haluaisivat asiasta tyleiskokouksen päätöksen. Tavoitteena olisi myös lisätä tiimien vapautta eikä rajoittaa niitä enempää kuin on leirien toteutumisen kannalta tarpeellista.

”Meillä on tällä hetkellä tiimejä, jotka eivät noudata Ohjusten oppaassa olevaa päiväteemarunkoa”, kertoo koulutusjaostolainen Viikka Hokkanen. ”Esityksessämme olevat teemat ovat niitä, joita leireillä on jo nyt käsitelty.”

Koulutusjaoston lisäksi esityksen leirien teemoista on tehnyt Timo Ahvenainen ja Jesse Örö. Ahvenaisen listassa teemoja muutettaisiin varovaisemmin.

”Toimivaa järjestelmää olisi turha rikkoa. Ehdotukseni olisi parannus nykyiseen.”

Ahvenaisen ehdotus olisi seuraava: Erilaisuus & yhdenvertaisuus, päihteet & riippuvuudet, yhteiskunta & vaikuttaminen, ihmissuhteet & seksuaalisuus, maailmankatsomukset, ympäristö ja oma elämä & tulevaisuus.

Örö on itse koulutusjaoston esittämän niin sanotun pitkän listan kannalla. ”Tällainen pidempi lista rohkaisisi tiimejä yhdistelemään teemoja rohkeammin. Ohjusten oppaassa olisi edelleenkin mallipäivärunkoja, joten se ei pakottaisi leirejä siihen.”

”Timo puhui siitä miksi korjata jotain sellaista, joka ei ole rikki? Mielestäni tämä olisi hyvänsuuntainen muutos nykypohjaan. Esimerkiksi media on nykyään tärkeämmässä asemassa kuin 90-luvun alussa.”

Örön ehdotus olisi seuraava: Moninaisuus, oma elämä, yhteiskunta, vaikuttaminen, media, maailmankatsomukset, identiteetti, ympäristö, päihteet, ihmissuhteet ja seksuaalisuus.

Jesse Örön esityksestä tehtiin myös seuraava Timo Ikosen variaatio: Siinä moninaisuus on korvattu erilaisuudella ja yhdenvertaisuudella sekä oma elämä on korvattu omalla elämällä ja tulevaisuudella.

Sasku Krestjanoff esittelee keskustelun edettyä oman esityksensä. Edellisistä poiketen se on hierarkkinen. ”Tällä me saadaan tiettyä selkeyttä ja yhteismitallisuutta yläteemojen kautta, mutta joustavuutta alateemojen kautta.”

Sasku Krestjanoff esitys olisi seuraava: Erilaisuus: erilaisuus ja yhdenvertaisuus, maailmankuvat- ja katsomukset. Valta: media, yhteiskunta ja vaikuttaminen. Keho & mieli: hyvinvointi, päihteet. Minä: identiteetti, hyvä elämä. Sinä: ihmissuhteet ja seksuaalisuus. Me: yhteistyö, ympäristö ja kulttuuri.

Samoin oman esityksensä keskustelun edessä tekee myös Lassi Saario. ”Ajattelin räjäyttää pankin.”

”Monissa esityksissä on korostettu sitä, että ei puututa tiedotukseen ja koulutukseen, vaan ainoastaan leirien sisältöihin. Lähestymiseni on enemmän teoreettisen filosofin. Emme pysty muotoilemaan sitä mitä leireillä käsitetään, koska sanojen merkitykset ovat erilaisia eri ihmisille. Siksi pitää pysyä konkreettisella tasolla. Se mitä esitän, ei kuitenkaan eroa hirveästi pohjasta. Eroa on tärkeimpänä lähestymiseni.”

Saarion esitys olisi seuraava: Minuus ja moninaisuus, hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteiskunta ja vaikuttaminen, ihmissuhteet ja seksuaalisuus, maailmankatsomukset sekä sivuteemoina media, ympäristö ja päihteet.

”Pääpointtina, että oikeastaan näissä kaikissa sisältö on ihan sama”, Sonja Pikkupeura toteaa keskustelun edettyä jo hyvän tovin. Ympäriltä kuuluu hyväksyvää naurua ja käsien heilutusta.

Juulia Salomäki esittää hallituksen esitystä, mutta siten, että hyvä elämä korvattaisiin elämänkaarella ja omalla tulevaisuudella. ”Hyvä elämä kuulostaa minusta moralisoivalta.”

Tämän jälkeen Jesse Örö siirtyy kannattamaan Timo Ikosen esitystä. Hänen esityksensä kuitenkin ottaa huomaansa Varpu Kurkilahti.

Sitten on koeäänestysten vuoro.

”Onko kaikkia näitä kannatettu?” Ilpo Ratinen huomauttaa. ”Hyvä huomio.” Kaikkia kannatettiin.

Ikonen voitti Kurkilahden esityksen.

Ikonen voitti Salomäen esityksen.

Ikonen voitti Krestjanoffin esityksen.

Saarion ja Ahvenaisten esitysten välinen ero oli niin pieni, että niistä suoritetaan varsinainen äänestys. Ahvenainen voitti äänestyksen äänin 18 – 14.

Ikonen voitti Ahvenaisen esityksen.

Lopuksi Timo Ikosen esitystä verrataan hallituksen pohjaesitykseen. Asiasta äänestetään. Timo Ikosen esitys voitti äänin 25 – 9.

Aplodeja.

Protu-leirin uudet teemat ovat: Erilaisuus ja yhdenvertaisuus, oma elämä ja tulevaisuus, yhteiskunta ja vaikuttaminen, media, maailmankuvat ja -katsomukset, identiteetti, ympäristö, päihteet, ihmissuhteet sekä seksuaalisuus.