Tiedote 10.2.2015
======

Prometheus-aikuistumisleirit eli protuleirit kokoavat jälleen kesällä 14–16-vuotiaita nuoria ympäri Suomen pohtimaan itseään ja elämää. Leiri-ilmoittautumisten perusteella kiinnostus protuleirejä kohtaan on kasvanut valtakunnallisesti.

Kesä-elokuussa ympäri Suomea järjestettäville noin 60 nuorisoleirille on ilmoittautunut tässä vaiheessa jo 662 nuorta, kun viime vuonna samaan aikaan ilmoittautumisia oli vasta 532. Ilmoittautuminen on edelleen käynnissä ja suurimmalle osalle leireistä löytyy vielä paikkoja.

”Hyvät kokemukset protuleireiltä ovat levinneet nuorten keskuudessa. Viime kesän leiriläisille tekemässämme kyselyssä monet kuvasivat leiriviikkoaan elämänsä parhaaksi kokemukseksi. Jopa 99 prosenttia vastanneista sanoi voivansa suositella Prometheus-leiriä ystävilleen”, leirejä järjestävän Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Aatu Komsi toteaa.

Viikon mittaiset protuleirit tarjoavat nuorelle mahdollisuuden pohtia uteliaisuuteen kannustavassa ympäristössä itseään ja muuta maailmaa keskustelujen ja leikkien välityksellä. Leirin teemoihin kuuluu nuoria kiinnostavia aiheita kuten ihmissuhteet, erilaisuus, tulevaisuus ja maailmankuvat. Aiheisiin ei yritetä antaa valmiita vastauksia, vaan tärkeintä on auttaa nuoria muodostamaan omat mielipiteensä.

”Leirin pienen koon ansiosta kaikki ehtivät tutustua toisiinsa viikossa hyvin, ja leireillä vallitseekin todella hyvä ryhmähenki. Leiriläiset oppivat ymmärtämään itseään ja muita paremmin, ja monien itsetunto ja sosiaaliset taidot kasvavat ihan silminnähden. Prometheus-leiri on monelle nuorelle ennenkokematon elämys”, Komsi sanoo.

Kaikille nuorille avoimia, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia Prometheus-aikuistumisleirejä on järjestetty Suomessa vuodesta 1989 lähtien. Vuosittain leirin käy noin 800 nuorta eli lähes puolitoista prosenttia ikäluokasta. Suurin osa leireistä on suunnattu 14–16-vuotiaille, mutta omia leirejä järjestetään myös 17–20-vuotiaille sekä yli 20-vuotiaille. Lisäksi kesäisin järjestetään ruotsinkielisiä leirejä ja englanninkielinen leiri sekä toiminnallisempia erikoisleirejä kuten liikunta-, kuvataide-, musiikki-, teatteri-, sanataide- ja vaellusleirejä. Osallistumismaksu leirille on perusleirien osalta 231 euroa ja erikoisleirien osalta 352 euroa.

Lisätietoja:
Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Aatu Komsi
p. 050 356 5782, aatu.komsi@protu.fi

Prometheus-leirin tuki ry:n viestintäkoordinaattori Simo Porola
p. 040 352 5832, tiedotus@protu.fi

Tiedot kaikista kesän 2015 protuleireistä löytyvät osoitteesta: http://www.protu.fi/

Valokuvia vuoden 2014 protuleireiltä voi ladata median käyttöön (kuvaajan nimi mainittava) osoitteesta:
https://www.dropbox.com/sh/p2ebnce5qkeoxq4/AACVjynj6Sg-4HXItXKBpdwxa?dl=0

Meddelande 10.2.2015
======

Intresset för Prometheuslägren ökar

Prometheus-lägren eller protulägren samlar åter under inkommande sommar 14-16 –åringar runtom i Finland för att fundera över sig själva och livet. På basis av anmälningarna har intresset för lägren ökat i alla hörn av landet. De 60 lägren som arrangeras mellan juni och augusti har i det här skedet samlat redan 636 anmälningar då antalet för exakt ett år sedan var endast 504. Anmälningsperioden är fortfarande i gång och det finns lediga platser på största delen av lägren.

”De goda upplevelserna från protulägren har spridit sig bland ungdomarna. I enkäten som vi skickade till deltagarna i fjol beskrev flera deltagare lägerveckan som den bästa upplevelsen i sina liv. T.o.m. 99 procent av dem som svarade sade att de kunde rekommendera ett Prometheusläger åt sina vänner” säger Aatu Komsi, ordförande i Prometheus-lägrets stöd rf som anordnar lägren.

De veckolånga lägren erbjuder ungdomarna möjligheten att genom diskussioner och lekar fundera kring sig själv och världen runtomkring i en miljö som uppmuntrar till nyfikenhet. Till lägrets teman hör frågor som intresserar ungdomar, såsom människorelationer, olikhet, framtid och världsbilder. Man försöker inte ge färdiga svar utan det viktigaste är att hjälpa ungdomarna att själva utforma sina åsikter.

”Tack vare det lilla antalet deltagare hinner alla lära känna varandra väl under veckan och det råder en väldigt god stämning på lägren. Deltagarna lär sig att bättre förstå sig själva och andra, man kan se hur självkänslan och de sociala färdigheterna hos dem växer. Prometheuslägret är en oerhörd upplevelse för många.” säger Komsi.

Prometheuslägren som är öppna för alla samt är politiskt och religiöst obundna har ordnats i Finland sedan år 1989. Årligen deltar ca. 800 ungdomar dvs. nästan 1,5% av årskullen. Största delen av lägren riktar sig till 14-16 –åringar men det ordnas egna läger även för 17-19 –åringar samt för vuxna. På svenska ordnas tre läger för 14-16 –åringar. Ett läger ordnas även på engelska. På finska ordnas även läger med speciell inriktning såsom motion, bildkonst, teater, ordkonst och vandring.
Deltagaravgiften för de vanliga lägren är 231 euro, avgiften för lägren med speciell inriktning är 352 euro.

Svenskspråkiga läger för 14-16 –åringar ordnas
31.5.-7.6. i Halslax, Sagu
21.6.-28.6. på Kalvholmen (Vasikkaluoto) i Helsingfors
5.-12.7. i Noux, Esbo

Mera information:
Prometheus-lägrets stöd rf, ordförande i Protus svenskagrupp, Fanny Mäkelä, 050 531 8184, fantsmak@gmail.com

Bilder:
https://www.dropbox.com/sh/p2ebnce5qkeoxq4/AACVjynj6Sg-4HXItXKBpdwxa?dl=0

Simo Porola
viestintäkoordinaattori

Prometheus-leirin tuki ry
Aurorankatu 13 B 16, 00100 Helsinki
www.protu.fi simo.porola@protu.fi
puh. 040 352 5832