Protu selvitti yhdistyksen talousvaliokunnalta, mitä hallituksen budjettiesitys pitää sisällään.

Protun budjettiesitys vuodelle 2023. KUVA: Stella Jolkin

Oulussa tänä viikonloppuna järjestettävä Prometheus-leirin tuki ry:n yleiskokous päättää muun muassa yhdistyksen budjetista vuodelle 2023. Yhdistyksen hallitus ja talousvaliokunta päättivät budjettiesityksestään syyskuussa. Yleiskokoukselle esitetään esimerkiksi, että jäsenmaksuja nostettaisiin kahdella eurolla.

Tänä vuonna budjettiesitys on tehty aiemmista vuosista poiketen. Yhdistyksen pääsihteeri on tehnyt budjettiesityksen aiempia budjetteja mukaillen, ja talousvaliokunta on lähinnä kommentoinut sitä.

Budjettiesityksessä prometheus-leirien hintaa on nostettu 40 euroa aiemmasta, mutta samalla alennusten hakemisesta pyritään tekemään aiempaa helpompaa. Yhdistyksen talousvaliokunnan varapuheenjohtajan Nalle Salevan mukaan hintojen nousu johtuu puhtaasti inflaatiosta. 

Inflaatiosta johtuu Salevan mukaan myös ensi vuoden kilometrikorvausbudjetti, joka on yli nelinkertainen verrattuna tämänvuotiseen. Kilometrikorvausta ja samalla siihen varattua budjettia on jo nostettu tänä vuonna kesken kauden bensan hinnan nousun seurauksena. 

Samalla ensi vuoden matkakorvausbudjettia on kuitenkin laskettu. Salevan mukaan vuoden 2022 matkakorvausbudjetti tehtiin odottaen, että koulutukset toteutettaisiin lähimuotoisina. Kun suuri osa koulutuksista olikin etänä, matkakorvauksia ei tarvinnut maksaa.

Saleva kertoo kuitenkin talousvaliokunnan toivovan, että yhteiskuljetuksia hyödynnettäisiin enemmän, jotta matkakorvauskuluissa säästettäisiin. Nyt Protussa on siirrytty koulutusten suhteen vakiintunempaan hybridimalliin, jossa osa koulutuksista on etä- ja osa lähikoulutuksia, mikä sekin osaltaan vähentää matkakorvauskuluja.

Koulutuskoordinaattorin määräaikaista työsuhdetta ei jatketa. Koulutuskoordinaattori on tämän vuoden ajan pääasiassa tukenut koulutusjaostoa koulutusten suunnittelussa ja järjestämisessä. Ensi kaudella koulutusjaostoa tuetaan hallituksen syyskuun pöytäkirjan mukaan erikseen valmisteltavan suunnitelman mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yksi Protun suurimmista rahoittajista. Yhdistys on hakenut ensi vuodelle korotusta saamaansa avustukseen. Mikäli OKM:n avustus kasvaa, esimerkiksi tapahtumien yövalvojien palkkiot nousisivat.

Budjettiin on varattu myös 43 000 euroa ohjaajien palkkiohin siltä varalta, että OKM:ltä haettu korotus totetuu. Tarkoittaisiko tämä tosiaan sitä, että leiriohjaajille maksettaisiin jatkossa palkkaa?

–Siitä ollaan keskusteltu. Palkkio voisi olla myös muu kuin rahallinen. Kyseessä on kuitenkin arvokysymys: halutaanko, että leirien ohjaaminen pysyy vapaaehtoistyönä? pohtii Saleva.

–Tästä keskustellaan varmasti yleiskokouksessa, täydentää talousvaliokunnan puheenjohtaja Taru Manninen.

Lopuksi Saleva huomauttaa, että kaikkia yhdistyksen menoeriä ei tietenkään voida ennustaa ja budjettiesitys on vain ehdotus. Linjaukset lyödään lukkoon vasta yleiskokouksessa.

Juttua päivitetty 5.11.2022 14.52 lisäämällä juttuun Taru Mannisen etunimi.