Pääsääntöisesti kesän tiimit ovat onnistuneet oikein hyvin. Tiimiläisten täyttämien palautelomakkeiden pohjalta tiimeihin ja niiden onnistumiseen oltiin tyytyväisiä. Ongelmiakin kuitenkin oli ja esimerkiksi leirille osallistumisensa peruvien tiimiläisten määrä nousi kymmenellä viime vuodesta.

Tiimiläiset arvioivat onnistumistaan asteikolla 1-4 (1 = Eri mieltä ja 4 = Samaa mieltä). Vastaus saatiin 58 % kesän tiimiläisistä.

Miten arvioisit tiimisi toimintaa kokonaisuutena: (1 = huono, 4 = hyvä?) 3,52
Tiimini toimi hyvin: 3,72
Tiimissäni oli ongelmia, mutta ne saatiin selvitettyä: 3,05
Tiimissäni oli ongelmia, joita ei saatu selvitettyä: 1,90
Tiimini oli tasapainoinen kokonaisuus: 3,49
Kaikki saivat valtaa ja vastuuta haluamansa määrän: 3,33
Tehtävät jakautuivat tasaisesti suunnitteluvaiheessa: 3,11
Tehtävät jakautuivat tasaisesti leirillä: 3,19
Tiimini viihtyi hyvin keskenään: 3,69

Rekryt arvioivat tiimien onnistuneen keskimäärin aavistuksen edellisiä vuosia huonommin. Suurilta osin tämä johtui muuttuneista arviointikriteereistä. Nyt ei keskitytty siihen miten rekryt olisivat voineet toimia paremmin, vaan siihen miten tiimit olivat onnistuneet. Lähes kaikki tiimit kuitenkin saivat rekryiltäkin parhaan tai ainakin toiseksi parhaan arvosanan. Kuitenkin ensimmäisen kerran sitten vuoden 2010 yksi tiimi sai huonoimman mahdollisen arvosanan.

”Haaste tänä vuonna oli tiimistä feidausten määrä, joka nousi merkittävästi viime vuodesta. Vielä kokoamisvaiheessa hyvältä näyttänyt ohjaajien määrä ei riittänytkään, joten tiimeihin jouduttiin rekrytoimaan myös keväällä koulutuksia käymättömiä ohjaajia”, rekrytointiryhmän puheenjohtaja Katariina Penttilä kertoo. Ensi vuonna koulutuskapasiteettia kasvatetaan, joten tiimeihin sijoitettavia pitäisi riittää paremmin.