Näyttökuva (11)

Tänä vuonna pidetyt Protun hallituksen kokoukset, joista löytyi päätösluettelo materiaalipankista, kestivät keskimäärin viisi tuntia ja 39 minuuttia. Varsinaista kokoustamista lyhentävät ruoka- ja happihyppelytauot sekä toisaalta pidentävät kokousten jälkeen vaihtelevan pituisina pidetyt fiilisringit.

Eniten aikaa kokouksissa kuluu paljon keskustelua vaativien jossain suhteessa periaatteellisten päätösten tekemiseen. Osaltaan tämä kertoo siitä, että keskustelu ja asioiden punnitseminen koetaan Protun hallituksen tärkeimmäksi tehtäväksi eikä se monien järjestöjen hallitusten tavalla ole ns. työhallitus, jossa hallituslaisilla olisi järjestön sektoreita vastuualueinaan.

Materiaalipankista löytyvien tämän vuoden kokousten kestot:

25.1.2015 pidetty kokous kesti 5 tuntia 22 minuuttia.

1.3.2015 pidetty kokous kesti 6 tuntia 34 minuuttia.

22.3.2015 pidetty kokous kesti 4 tuntia 55 minuuttia.

3.5.2015 pidetty kokous kesti 5 tuntia 22 minuuttia.

5.7.2015 pidetty kokous kesti 6 tuntia 4 minuuttia.