WP_000605

Tänään ennen huomista kokoustaan Protun hallitus pohti yhdistyksen tulevaisuuteen vaikuttavia asioita. Kyse on osasta seuraavan strategian valmistelua.

Pohdittaessa järjestöön seuraavan kahdeksan vuoden aikana vaikuttavia seikkoja, joihin ei voida suoraan vaikuttaa, ensimmäiseksi nousi esiin yleinen talouskehitys. Jos talous ei tästä nouse, voi se vaikuttaa saamiimme avustuksiin ja pahimmillaan leirin hintaa joudutaan nostamaan niin, että ainoastaan varakkailla on mahdollista käydä leiri.

Osaltaan myös niin ruoan, joukkoliikenteen kuin leirikeskusten hinnatkin vaikuttavat järjestön talouteen tavalla, jota on mahdotonta ennustaa. Myös esimerkiksi hopean hinnalla on tuntuva vaikutuksensa, koska se on korujemme raaka-aine.

Myös poliittisen kehityksen suunnalla on vaikutuksensa. Kasvaako vai väheneekö jännitteet uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden välillä? Onko Protun edustamalle uteliaalle pohdinnalle kuinka paljon tilaa? Moni hallituslainen koki, että yhteiskunnalliset asenteet olisivat koventumassa ja suosiossa olisi ennemmin asiantuntijuutta ja käskyjä korostava suuntaus kuin arvojohtamista ja pohdintaa.

Konkreettisemmalla tasolla lainsäädännön muutokset vaikuttavat siihen millainen toimintaympäristömme on. Turvallisuusmääräysten tiukentaminen saattaa rajata käytettävissä olevien tilojen määrää. Nosti eräs hallituslainen myös esiin sen miten kannabiksen laillistaminen vaikuttaisi. Sen todettiin kuitenkin lähtökohtaisesti olevan alkoholin kaltainen päihde, jonka käyttäminen voitaisiin estää.

Runsaasti keskustelua syntyi maahanmuutosta ja sen vaikutuksista. Parhaimmillaan maahanmuuttajien osallistuminen parantaisi protuleirejä ja leirit osaltaan maahanmuuttajien kotoutumista. Tämän koettiin kuitenkin vaativan aktiivista toimintaa: muuten maahanmuuttajia ei tavoiteta tai leiri ei näyttäydy heille paikkana, jonne he olisivat tervetulleita tai joille heillä olisi muuten mahdollista osallistua.

”Kyllä eliniänodotteen kasvaminenkin koskettaa meitä”, totesi keskustelun lopulla hallituslainen Ronja Järvelin. ”Eläkeiässä ihmiset aktivoituvat vapaaehtoistoiminnassa.”

Keskustelu olisi jatkunut vielä pidempään, ellei ruokatauko olisi alkanut. Selvää on, että Protuun vaikuttaa useampi seikka kuin mihin on mahdollista reagoida.