Blogit
Päätoimittajalta  

Totaalikieltäytyjät kunnioittavat lakia

13.4.2015 klo 18:47
Päätoimittaja

Todellisuus ja mielikuvat ovat usein kaukana toisistaan. Yksi mielenkiintoinen osoitus tästä ovat totaalikieltäytyjät. Siis he, jotka valitsevat varusmies- tai siviilipalvelusta mieluummin vankeusrangaistuksen.

Yleinen mielikuva totaalikieltäytymisestä on, että kyse on radikalismista. Siitä, että totaalit eivät kunnioita lakia, vaan halveksivat sääntöjä, jotka on asetettu meitä kaikkia varten. Että he ovat vähän niin kuin rikollisia.

Uusin aiheesta tehty tutkimus (Rautiainen, Annala et. al. 2015, julkaistu Oikeus-lehdessä 1/2015) todistaa kuitenkin päinvastaista. Tutkimuksessa haastatellaan totaalikieltäytyjiä ja siinä käy ilmi, etteivät he halveksi lakia, vaan päinvastoin kunnioittavat sitä. He kunnioittavat lainsäädäntöä niin paljon, että ovat valmiita kärsimään sen asettaman rangaistuksen, jotta epäoikeudenmukaisuus tulisi esille ja jotta se korjattaisiin.

Tutkimuksessa totaalikieltäytyjät mielsivät vankilaan menon ennen kaikkea rehellisyydeksi lain edessä. On nimittäin myös heitä, jotka eivät kunnioita lakia. Tällaisia ovat haastateltujen totaalikieltäytyjien mukaan esimerkiksi he, jotka keplottelevat itsensä irti palveluksesta. Tämä onnistuu esimerkiksi hankkimalla huijaamalla ”hullun paperit”.

Tietenkin totaalit katsovat, ettei valtion tule pakottaa ihmisiä palvelukseen siten kuin se nyt Suomessa tekee. Tätä he kuitenkin osaltaan perustelivat niukkojen resurssien tarkoituksenmukaisella käytöllä. Asepalveluksen sijaan valtion varat pitäisi käyttää hyvinvointivaltion ylläpitämiseen. Palvelus vie aikaa opiskelulta ja työnteolta.

Usein lain kunnioittaminen mielletään pilkuntarkaksi ohjeiden seuraamiseksi. Se mielletään hiljaiseloksi. Järjestyshäiriöiden välttämiseksi.

Lain ja valtiovallan kunnioittamiseksi voitaisiin kuitenkin aivan yhtä hyvin ymmärtää se, että lakia noudatetaan vain sikäli kuin se on oikeudenmukainen. Jos laki taas on epäoikeudenmukainen, ollaan valmiita rikkomaan sitä – ja kärsimään rangaistus.