Setan verkkonuorisotalo Loiste aloitti toimintansa pikaviestipalvelu Discordissa tammikuussa.

Nuorisotalo Loiste toimii Discord-alustalla. Kuvaa on muokattu peittämällä muut kuvaajan Discord-kanavat. KUVA: Stella Jolkin

Verkkonuorisotalo Loiste on tammikuussa avattu verkossa toimiva nuorisotalo, joka on suunnattu erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille. Verkkonuorisotalo toimii Discord-viestipalvelussa, ja sinne on mahdollista liittyä Setan nettisivujen kautta.

Loisteen perustaminen on osa Setan Hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaarinuorille -hanketta, jonka tavoitteena on lievittää koronan nuorille aiheuttamia haittoja.

Muiden nuorisotalojen tapaan Loiste tarjoaa nuorille mahdollisuuksia tutustumiseen, kuulumisten vaihtamiseen ja omista mielenkiinnon kohteista keskustelemiseen. Tämän lisäksi tarjolla on monipuolista sateenkaarinuorille kohdennettua ohjelmaa.

Loisteessa pidetään viikottaisia chatteja, tarjotaan yksilöohjausta sekä mahdollistetaan nuorille turvallinen tila omista kokemuksista puhumiseen ja vertaistuen tarjoamiseen.

Turvallisuudesta huolehditaan verkkonuorisotalossa tarkasti. Keskusteluihin ja ohjelmiin osallistuminen edellyttää, että nuoret hyväksyvät turvallisemman tilan periaatteet ja Loisteen säännöt. Lisäksi palvelimella edellytetään myös Discordin omien sääntöjen noudattamista. 

Aukioloaikoina Loisteessa on aina paikalla moderaattoreita ja työhönsä koulutettuja vapaaehtoisia. Moderaattorit varmistavat, että ympäristö pysyy turvallisena, sekä puuttuvat mahdollisiin sääntörikkomuksiin sellaisia havaitessaan.

Discord-kanavalle liittyessä tulee lukea nuorisotilan säännöt, joihin kuuluvat muun muassa turvallisemman tilan periaatteet. KUVA: Stella Jolkin

Pandemia-aika on vaikuttanut vahvasti nuorten arkeen. Pinnalle nousseita ongelmia ovat esimerkiksi syrjäytyminen sekä kasvava huoli omasta ja läheisten terveydentilasta. Nuorten mahdollisuudet vertaistuen saamiseen ovat vähentyneet merkittävästi.

Korona-ajan nuoriin aiheuttamiin vaikutuksiin havahduttiin Setan toiminnassa jo keväällä 2021. Eri puolilla Suomea toimivat Setan jäsenjärjestöt ja niiden ylläpitämät nuorisoryhmät raportoivat koronan aiheuttamista ongelmista.

Lähikokoontumiset ovat estyneet ja samalla avun ja tuen saaminen on vaikeutunut. Monissa kunnissa resurssit ja osaaminen sateenkaarinuorille suunnattuun nuorisotyöhön ovat jo valmiiksi vähissä.

Yhteisöpedagogi ja Loisteen hankepäällikkö Sanna Immosen mukaan sateenkaarinuorille suunnattuihin palveluihin on ollut vaikeaa päästä jo ennen koronaa, ja pandemian alettua nuorten on ollut entistä vaikeampaa saada apua. Patoutunut avuntarve näkyy ilmiönä erityisesti sateenkaarinuorten keskuudessa.

Tarjotakseen nuorille apua ja luodakseen uudenlaisia keinoja vertaistuellisiin kohtaamisiin, Seta haki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorisoalan järjestöille suunnattua erityisavustusta koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen.

Avustus myönnettiin, ja sen avulla ryhdyttiin toteuttamaan Hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaarinuorille -hanketta.

Hankkeen olennaisimpia toimia ovat olleet verkkonuorisotalo Loisteen perustaminen ja ylläpito, sateenkaarinuorille suunnatun yksilöohjauksen ylläpitäminen, sekä sateenkaarinuorisotyön vahvistaminen.

Nuorten ajatuksia ja mielipiteitä on pyritty huomioimaan Loisteen kehittämisessä mahdollisimman paljon. Hankkeen alussa suunnitteluun otettiin mukaan Setan nuorisotoimikunta.

Myöhemmin nuoret ovat saaneet olla päättämässä esimerkiksi nuorisotalon nimestä. Nuoret saivat tehdä nimiehdotuksia ja sen jälkeen äänestää niistä mielestään parasta. 

Loisteen avaamisen jälkeen Discord-palvelimelle on perustettu kanava kehitysehdotuksia varten. Osallistujat saavat kehittää ja ideoida Loisteen toimintaa itse, sekä antaa ehdotuksia ja palautetta nuorisotalolla järjestettyyn ohjelmaan liittyen. 

-Toivomme, että ideat tulevat nuorilta, jotta saamme tehtyä nuorisotalosta nuorten näköisen. Heitä vartenhan Loistetta tehdään, kertoo sosionomi, seksuaalineuvoja ja Loisteessa nuorisotyöntekijänä toimiva Eevi Harju.

“Toivomme, että ideat tulevat nuorilta, jotta saamme tehtyä nuorisotalosta nuorten näköisen.”

Eevi Harju, Loisteen nuorisotyöntekijä

Tulevaisuudessa Loisteeseen pyritään saamaan chattien ja yksilötapaamisten lisäksi esimerkiksi nuorten toiveiden mukaisia vierailijoita puhumaan omista kokemuksistaan sekä seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvistä aiheista.

Helmikuun aikana vietetään myös kansainvälistä Aromantic Spectrum Awareness -viikkoa 21.2-27.2. Loisteessa on viikon aikana luvassa aromanttisuuteen liittyvää ohjelmaa.

Juttua päivitetty 17.2.2022 0.06 lisäämällä kuvan tiedot sekä “Setan verkkonuorisotalo Loiste aloitti toimintansa pikaviestipalvelu Discordissa tammikuussa.” alaotsikoksi.

Juttua päivitetty 17.2.2022 0.10 vaihtamalla ilmaisu “Aromanttisen spektrin viikko” muotoon “Aromantic Spectrum Awareness -viikko”, sillä suomen kielessä ei ole vakiintunutta ilmaisua viikolle.

Juttua päivitetty 17.2.2022 1.53 lisäämällä toinen kuva ja sen tiedot.

Juttua päivitetty 23.2.2022 0.19 lisäämällä kuvatekstiin “Kuvaa on muokattu peittämällä kuvaajan muut Discord-kanavat.”