Hallituksen jäsenet nostavat esiin muun muassa hallituksen jäsenten kokemattomuuden sekä yhdistyksen epäselvät arvot.

Hallituksen kokous joulukuussa Östersundomissa. KUVA: Mirko von Bell

Viime vuoden marraskuussa Prometheus-leirin tuki ry:n yleiskokouksessa valittiin vaaleilla viisi uutta jäsentä yhdistyksen hallitukseen kahdeksan jatkavan jäsenen lisäksi. Uusi hallitus aloitti kautensa 1.1.2021. Kysyimme muutamilta hallituksen jäseniltä uuden hallituksen tavoitteista ja suunnitelmista tälle toimikaudelle.

Hallitus on yhdistyksen korkein päättävä elin heti yleiskokouksen jälkeen. Hallituksen toimenkuvaan kuuluu muun muassa jaostojen nimittäminen, Protun toimintaa ohjaavien linjausten laatiminen sekä jaostojen toiminnan seuraaminen ja valvominen.

Hallituksen uudesta kokoonpanosta sekä pandemia-ajan rajoituksista huolimatta hallituksen työskentely on lähtenyt hyvin käyntiin.

-Ihmisiä on laidasta laitaan: on erittäin kokeneita järjestötoimijoita sekä myös uudempia ja kokemattomampia. Mutta kaikki ovat erittäin motivoituneita, kertoo hallituksessa toista vuotta istuva Aino Kujari.

-Monipuolisuutta tuo se, että löytyy ihmisiä, joilla on jo kokemusta ja jotka tietävät miten virallisemmat toimet tehdään. Uudempi väki tuo mukanaan raikkaita ideoita.

-Nykyinen pandemiatilanne on vaikuttanut toimintaan paljon. Koronarajoitukset vaikuttavat erityisesti erilaisiin tapahtumiin ja yksityistilaisuuksiin. Koronan arvioimiseen ja seuraamiseen on kulunut paljon aikaa, Kujari kertoo.

Ihmisiä on laidasta laitaan: on erittäin kokeneita järjestötoimijoita sekä myös uudempia ja kokemattomampia. Mutta kaikki ovat erittäin motivoituneita.”

Aino Kujari, hallituksen jäsen

Lisäksi Protu järjestää ohjaaja- ja apuohjaajakoulutuksia, joista osa on etäkoulutuksia. Lähi- ja etäkoulutuksien suunnittelu on vienyt aikaa.

Hallituksella on monia tärkeitä tavoitteita tälle toimikaudelle. Työn alla ovat muun muassa yhdistyksen toiminnan kannalta olennaiset projektit kuten strategiauudistus, yhdistyksen arvojen määrittäminen sekä turvallisuustyön kehittäminen. Aktiivitoimintaan liittyviä tavoitteita ovat sen kehittäminen ja tekijäpulan aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen.

-Hallitus on mielestäni asettanut itselleen liian paljon tavoitteita, sanoo hallitukseen viime syksyn yleiskokouksessa valittu Kalle Saleva.

Saleva näkee, että yhdistys yrittää viedä liian montaa asiaa yhtä aikaa läpi, ja että jo strategiauudistus itsessään on kokonaisuutena niin suuri työ, että siitä riittää tehtävää koko vuodelle. Hän pelkää, että asiat tulevat sen vuoksi viedyksi kiireellä ja hätiköiden läpi.

Jos hallituksen tavoitteet laitettaisiin tärkeysjärjestykseen, sijoittaisi Saleva ykkössijalle arvot.

-Meidän toimintaamme eivät ole todellisuudessa määrittäneet mitkään arvot, hän toteaa.

”Meidän toimintaamme eivät ole todellisuudessa määrittäneet mitkään arvot.

Nalle Saleva, hallituksen jäsen

Saleva sanoo, että tähän mennessä lähimpänä arvoja ovat toimineet leiritoiminnan periaatteet. Käytännössä katsoen arvoja ei kuitenkaan ole koskaan kirjoitettu ylös. Tämä voi johtaa eri käsityksiin siitä, mitkä Protun arvot ovat.

-Tämä on asia, joka pitäisi saada ihan ensiksi. Tämä olisi pitänyt tehdä jo kaksi vuosikymmentä sitten, mutta emme ole sitä tehneet, sanoo Saleva.

-Maito on jo maassa, enää ei voi mitään. Nyt täytyy lähteä korjaamaan.

Salevan mielestä heti Protun arvojen määrittämisen jälkeen pitäisi tulla kakkossijalla uusi strategia.

-Arvot ovat itsessään iso teema, mutta nekin ovat osa strategiaa. Strategia pohjautuu arvoihin ja on lopulta se, joka aidosti ohjaa toimintaa.

Haastateltavien mukaan hallituksen työskentely on lähtenyt sujuvasti liikenteeseen, ja tulevalle kaudelle on luvassa paljon töitä.

-Toivon, että hallitus on kauteni loppuessa varmempi toiminnassaan, kertoo hallituksen toinen varapuheenjohtaja Venla Hannuksela.

– Monet avainhenkilöt ovat todella uusia, ja se tekee tietyistä asioista vähän vaikeampia. Siihen nähden asiat menevät hyvin, Hannuksela sanoo.

Monet avainhenkilöt ovat todella uusia, ja se tekee tietyistä asioista vähän vaikeampia. Siihen nähden asiat menevät hyvin.”

Venla Hannuksela, hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja

Hannuksela uskoo sellaisen epävarmuuden olevan varmasti kuluttavaa ja toivoo, että kautensa päättyessä mahdollisimman moni avainhenkilö olisi jatkanut mukana. Se on tärkeää ja varmistaa Protun jatkuvuutta ja turvallisuutta tulevaisuudessakin.

Juttua päivitetty 6.2.2022 20.46 lisäämällä sitaatteihin haastateltavien nimet.

Juttua päivitetty 13.2.2022 22.33 lisäämällä kuva ja sen tiedot.