Suuret määrät tiimiläisiä on taas kouluttautunut tänä keväänä. On valmistauduttu vetämään Protu-leirejä, joiden aikana sattuu jos jonkinmoista kommellusta ja kriisiä. Samalla leiri on ainutlaatuinen tilaisuus tarjota nuorelle hänen elämänsä paras viikko kehittää itsetuntemusta, itseluottamusta sekä yhdessä toimimisen taitoja.

Monet kuitenkin unohtavat, että samoista koulutuksista saadaan eväät järjestää leirejä myös niille, jotka ovat oman leirinsä jo käyneet. On tärkeää, että tiimiläiset ja muut protuaktiivit pysyvät jatkossakin lähellä nuorten maailmaa. Tätä varten ovat jatkoleirit, joilla palautetaan mieliin, millaista on olla ensikertalaisena leirillä. Palataan toiminnan ytimeen: mitä Protu-leiri antaa ihmiselle, joka muuten elää maailmassa, jossa toisen kuuntelu, hyväksyminen, omien ajatusten luominen ja mielipiteiden muuttamisen oikeus eivät aina ole läsnä. Jatkoleiriläinen voi myös kokea uudelleen leiriläisenä olon tunnelmaa vapaana protuaktiivin velvollisuuksista, vapaana luovaan toimintaan ja ajatteluun. Se on virkistäytymistä ja rauhaa keskellä työtä, koulua ja yhdistystoimintaa.

Jatkoleirit toimivat varmuutta tuovana lisäkoulutuksena. Niiden puitteet poikkeavat tavallisesta Protu-leiristä niin leiriläisten, teemojen ja ohjelmankin osalta. Useimmiten jatkoleiriläisten toiveena on päästä syvälle teemoihin ja keskustella rakentavasti sekä kattavasti valituista aiheista. Tiimiläiselle voikin olla hieno haaste kehittää omia taitojaan jatkoleiriläisten kanssa.

Jatkoleirit ovat myös oivallinen tapa olla mukana Protun toiminnassa niille, jotka eivät voi tai halua sitoa itseään tiimeihin, jaostotoimintaan tai kouluttajiksi. Usein ensimmäisen Protu-leirin jälkeen kaipaa leiriläisten yhdessäoloa. Leiriläisten keskinäiset tapaamiset hiipuvat nopeasti. Jatkoleirillä olisi jälleen mahdollisuus keskusteluun ja yhdessäoloon jo vähän kasvaneena. Jatkoleirit tukevat jokaisen mukanaoloa Protussa.

Jatkoleirin järjestämisessä, oli se pitkä tai lyhyt, on yhtä suuri työ kuin tavallisen kesäleririn kohdalla. Paikan tiedot täytyy tarkistaa, patjoista ja kyydeistä on huolehdittava sekä aikataulut suunniteltava tarkkaan. Jatkoleiritiimiläisillä on myös oma vastuunsa leirin markkinoinnista, jotta leiriläisten odotukset sekä tiimin ohjelmasuunnitelmat vastaavat toisiaan.

Tiimiläiset, teitä tarvitaan jatkoleireille!

Hanna Lehtinen ja Sari Lehtinen