Pyysimme kaikilta Suomen puolueilta näiden protuleirin käyneitä eduskuntavaaliehdokkaita ilmoittautumaan. Yhdeksäntoista ehdokasta viittasi.

Yli puolesta kaikista vaalipiireistä löytyy ainakin yksi protutaustainen eduskuntavaaliehdokas. Puolueista edustettuna on vain neljä: Vihreät (7 ehdokasta), Vasemmistoliitto (6 ehdokasta), Piraattipuolue (4 ehdokasta) ja Suomen kommunistinen puolue (2 ehdokasta). Suomen neljällä suurimmalla puolueella – Keskustalla, Kokoomuksella, Perussuomalaisilla ja SDP:llä – ei ole protutaustaisia ehdokkaita näissä vaaleissa lainkaan.

Keski-iältään 32-vuotiaista ehdokkaistamme lähes kaikki olivat käyneet leirinsä 90-luvulla tai ihan 2000-luvun alussa.

Ehdokkaita pyydettiin arvioimaan, vaikuttiko protuleirin käyminen heidän päätymiseensä ehdolle. Moni sanoi leirin antaneen uusia näkökulmia, kiinnostusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin tai itseluottamusta. Osa taas vastasi kysymykseen hyvinkin suoraan: ”Ei”.

Tiedot ehdokkaiden omista leireistä perustuvat heidän omiin ilmoituksiinsa. Leirin käymiseksi laskettiin myös ohjaajana tai kokkina toimimiset. Kaikilta ehdokkailta ei saatu vastausta esitettyyn kysymykseen.

 


 

Esitimme kaikille ehdokkaille seuraavan kysymyksen:
Koetko Prometheus-leirisi käymisen aikoinaan jollakin tapaa vaikuttaneen siihen, että olet nyt ehdolla eduskuntavaaleissa, ja jos niin miten?

Helsingin vaalipiiri

Irene Auer – Suomen kommunistinen puolue

28 v, luokanopettajaopiskelija, painotuotantoassistentti
Oma leiri: Kiljava 2001

”En usko protuleirin käymisen suoraan vaikuttaneen poliittiseen aktivoitumiseeni, mutta on niillä jonkinlainen yhteys. Olin jo ennen leiriä alkanut kiinnostua erilaisista tavoista nähdä ja selittää maailmaa sekä tavoista käsitellä elämässä eteen tulevia vaikeuksia ja ristiriitoja. Leiri antoi välineitä ja rohkeutta tutkia asioita enemmän, ja kiinnostukseni alkoi kohdistua tarkemmin joihinkin tiettyihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin: sotaan ja rauhaan, ympäristöön, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Eikä pelkästään leirin keskusteluilla ole ollut vaikutusta myöhempään elämääni, vaan varmasti myös kehulapuilla, mahautumisilla ja eläinleikillä!”

Kati Juva – Vihreät

57 v, Lääkäri
Oma leiri: Kuuttinki 1995 (ohjaajana)

”Olin toiminut politiikassa jo ennen protuleiriä, ja sen jälkeen oli pitkä kausi, jolloin en ollut poliittisesti aktiivinen (joskin yhteiskunnallisesti), joten varsinaisesti protu ei vaikuttanut suoraviivaisesti nykyiseen ehdokkuuteeni. Ehkä voisi kuitenkin sanoa, että protuleiri vahvisti aikanaan käsitystäni siitä, että yhteiskunnallisista asioista voi ja pitää keskustella avoimesti ja että nuorten kanssa toimiminen on todella avartavaa. Tämä(kin) kokemus auttoi siinä päätöksessä, että tein vuosien jälkeen paluun varsinaiseen politiikkaan.”

Heikki Ketoharju – Suomen kommunistinen puolue

26 v, pääsihteeri (puoluesihteeri)
Oma leiri: Enonsaari 2004

”Prometheus-leiri oli ehkä ensimmäinen paikka, jossa pääsin keskustelemaan filosofiaan, maailmankatsomuksiin ja yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä fiksussa seurassa. Kun vuosia myöhemmin päädyin mukaan kansalaisjärjestöihin, tuntui toiminnan ilmapiiri ja keskustelujen sävy tutulta. Vastaan tuli myös ihan suoraan tuttuja ihmisiä: yksi rauhankonsertti tuli tehtyä oman protuleirin kokin kanssa! Eli leiri kyllä tasoitti tietä aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimintaan.”

Otso Kivekäs – Vihreät

35 v, ohjelmistoarkkitehti
Oma leiri: Kuhmoinen 1994

”Prometheus-leiri oli merkittävä tekijä siinä, että kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista. Se tie on johtanut aikoinaan Prahan ja Göteborgin mielenosoituksiin, blogaamaan, perustamaan Pyöräliittoa ja nyt eduskuntavaaleihin.”

Kirsi Pihlaja – Vasemmistoliitto

34 v, työnohjaaja

Lilja Tamminen – Vihreät

27 v, suunnittelija, yrittäjä, blogisti
Oma leiri: ”jossain Turun lähistöllä” 2002

 ”En, Prometheus-leirillä käsiteltävät asiat olivat minulle jo entuudestaan tuttuja.”

Anna Vuorjoki – Vasemmistoliitto

38 v, koulupsykologi
Oma leiri: Aina-laiva 1993

”Kyllä. Tulin mukaan politiikkaan, kun minua pyydettiin ehdolle eduskuntavaaleissa 2011. Ilmeisesti minut haluttiin silloin ehdokkaaksi siksi, että olin pitkään toiminut Protun puheenjohtajana. Pitkä aktiiviura Protussa on opettanut minulle sellaisia yhteistyö-, vaikuttamis-, keskustelu- ja ristiriitojen ratkaisemisen taitoja, jotka ovat olleet kunnallispolitiikassa toimiessani korvaamattomia ja joiden vuoksi uskallan luottaa selviytyväni myös kansanedustajan tehtävästä.”

Uudenmaan vaalipiiri

Saara Hyrkkö – Vihreät

27 v, opiskelija, ”viittä vaille valmis diplomi-insinööri”
Oma leiri: Enonsaari 2002

”Vanhempani muistelevat hymyillen sitä itkuista ja toisistaan vaikuttunutta laumaa, joka Enonsaaresta palasi. Viikko tuntui mullistavalta, ja sitä se varmasti oli. Leiri valoi luottamusta omiin arvoihin ja ajatuksiin, herkisti ajattelemaan maailmaa isosti ja rohkaisi toimimaan paremman huomisen puolesta. Meni vuosia ennen kuin politiikka tuli kuvioihin, mutta sama pohdiskeleva, epäoikeudenmukaisuudesta tulistuva ja hyvyydestä liikuttuva protumimmi minussa yhä elää ja patistaa tarttumaan toimeen.”

Roni Kantola – Piraattipuolue

27 v, ympäristöekologian opiskelija
Oma leiri: Ruhala 2002

”Prometheus-leiri ei ole tietenkään vain syy, vaan myös seuraus kaiken keskellä. Leirin tukeva voima on kuitenkin uutta luova. Ehkä tärkeintä on ollut tähänkin päivään jatkunut yhteisöllinen tunne, joka ei onneksi ole eksklusiivista. Maailmanparantaminen ja mielipiteet ovat saaneet monipuolisempia muotoja, mutta päätavoitteet eli ihmisten ja ympäristön hyvinvointi pysyvät. Valveutuneisuutta ja aktiivisuutta on onneksi kaikkialla, tukekaamme niitä ja pieniä asioita, sillä mikään ei ole itsestäänselvyys!”

Juho Lehto – Vasemmistoliitto

43 v, luokanopettaja
Oma leiri: Kesäranta 1992 (ohjaajana)

”Täysin varmaa on, että jollain tavalla on vaikuttanut. Itse olin jo aikojen alussa leiriläiseksi yli-ikäinen, mutta siskoni käytyä kaikkien aikojen leiri #2:n hyppäsin toimintaan mukaan. Ohjaajana toimiminen vaikutti nuoren aikuisen arvomaailmaani ja maailmankuvaani tavalla, jolla oli suuri merkitys kokonaispersoonaani. Käsitykseeni oikeudenmukaisuudesta, ihmiselon monenkirjavuudesta ja vaikuttamisen tärkeydestä. Lisäksi tuolloin syntynyt sosiaalinen verkosto on edelleen todella tärkeä.”

Eena Värne – Piraattipuolue

28 v, opiskelija
Oma leiri: Sierla 2001

”Leirini herätti paljon hyviä (ja epäkoherentteja, mikä on hyvä) ajatuksia, joita apparileirin tyystin erilainen lähestymistapa konkretisoi tärkeällä tavalla. Harmi, että lukio kiilasi lisäapparoinnin ohi. Voimatta täysin arvioida kuvitteellisen protua käymättömän Eenan valintoja, koen, että protuus on kiistämättä saanut minua kiinnostumaan omasta paikastani yhteiskunnassa ja yhteisöissäni. Mielestäni meistä jokaisella on jotakin tarjottavaa perinteisestä diskurssista irrottautumisessa.”

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Lauri Aronen – Vasemmistoliitto

28 v, materiaalinkäsittelijä
Oma leiri: Viikarinsaari 2001

”Leiri ei suoranaisesti ole vaikuttanut ehdokkuuteen. Itsenäistä ajattelua, suvaitsevuutta ja keskustelu taitoja leiri on vahvistanut. Protun toiminnassa mukana tuli oltua 2001–2005.”

Pirkanmaan vaalipiiri

Olga Haapa-aho – Vihreät

27 v, sosiaalipoliittinen asiantuntija, opiskelija
Oma leiri: Halslahti 2002

”Protuleirin käyminen vaikutti maailmankatsomukseeni ja vahvisti tärkeinä pitämiäni arvoja. Olen mukana politiikassa, koska uskon, että pystyn pitämään ääntä heikommassa asemassa olevien puolesta. Protuleiri vahvisti sekä huoltani maailman oikeudenmukaisuudesta että uskoani asioiden muuttamiseen. Se auttoi myös jäsentämään ajatuksia itselleni tärkeistä aiheista, kuten yhdenvertaisuudesta, eläinoikeuksista ja eriarvoisuuden vähentämisestä.”

Anna-Kaisa Heinämäki – Vihreät

37 v, poliisi
Oma leiri: 1994 Sammatti

”En usko, että protuleirillä oli yksin vaikutusta siihen, että olen politiikassa ja nyt ehdolla eduskuntavaaleissa, mutta protuleiri on ollut ehkä yhtenä tekijänä, jonka vuoksi asioita on kasvanut katsomaan eri näkökulmista. Myös muita ystäviäni kävi protuleirin ja keskustelimme teemoista paljon jälkeenpäinkin.”

Antti Tomminen – Vihreät

33 v, opettaja
Oma leiri: 1995 (ei muista paikkaa)

”Prometheus-leiri vaikutti minuun paljon ihmisenä. Mukana oli paljon erilaisia ihmisiä, joihin syntyi iso luottamussuhde ja joiden kanssa tuli myöhemminkin koettua paljon. Yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Näissä asioissa protuleirin merkitys oli valtava, ja se varmasti näkyy nykyäänkin omissa arvoissani myös eduskuntavaaliehdokkaana.”

Savo-Karjalan vaalipiiri

Anni Järvinen – Vasemmistoliitto

32 v, pääsihteeri
Oma leiri: Viitapohja 1997

”Sain protuleiriltä valtavasti uutta ajateltavaa sekä uusia näkökulmia eri asioihin ja ilmiöihin. Erityisesti mieleeni jäivät monipuoliset keskustelut vaikeistakin asioista. Protuleiri lisäsi kiinnostustani yhteiskunnallisiin asioihin, järjestötoimintaan ja asioihin vaikuttamiseen. Leirin myötä maailmankatsomukseni avartui ja kiinnostukseni politiikkaa kohtaan kasvoi.”

Keski-Suomen vaalipiiri

Eetu Rantakangas – Piraattipuolue

26 v, tietotekniikan aineenopettajaopiskelija
Oma leiri: Halslahti 2012 (ohjaajana)

”En ole vain protusäteiden vetämänä ehdolle päätynyt, koska olin ehdolla jo 2011. Protussa olen kuitenkin oppinut, että asiat voi tehdä monella tapaa. Ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita, ja usein ihmiset eivät kyseenalaista totuttuja tapoja. Politiikassa tykkään erityisesti siitä, että pääsen keskustelemaan muiden poliitikkojen kanssa ja tuomaan keskusteluun uusia näkökulmia. Utelias pohdinta ja sen avaamat uudet näkökulmat ovat Protun ydintä. Samoista asioista pidän myös politiikassa.”

Oulun vaalipiiri

Veera Kontiokari – Piraattipuolue

25 v, graafinen suunnittelija
Oma leiri: Hirvikari 2004

”En usko, että Prometheus-leiri suoranaisesti vaikutti ehdokkuuteeni, sillä leiristä on jo monta vuotta aikaa. Koen kuitenkin, että leiri vaikutti myönteisesti ajatusmaailmaani ja elämänkatsomukseeni, mikä mahdollisti ehdokkuuteni ja vaikuttaa myös siihen, mitä asioita pyrin ajamaan muun muassa uskonvapauden saralla. Minusta Prometheus-leiri ja Piraattipuolue ovat aatteellisesti suhteellisen lähellä toisiaan esimerkiksi yksilönvapauden ja erilaisuuden hyväksymisen suhteen.”

Lapin vaalipiiri

Anni Ahlakorpi – Vasemmistoliitto

28 v

Juttua päivitetty 26.3.2015 klo 22:05 Otso Kivekkään ja Juho Lehdon esittelyillä. Ehdokkaat toimittivat esittelynsä vasta alkuperäisen jutun ilmestyttyä.

Juttua päivitetty 17.4.2015 klo 23:23. Veera Kontiokarin nimen kirjoitusasu korjattu (aiemmin virheellisesti Kontiosaari).