Pohdintaa herättävä ja kiinnostava kirja, josta on hyötyä nykyisillekkin järjestöaktiiveille.

Uteliaan pohdinnan historian painettu versio. KUVA: Miro Hietala

Prometheus-leirin tuki ry:n 30-vuotishistoriikki Uteliaan pohdinnan historia – Prometheus-leirien historia kesästä 1989 vuoteen 2020 (2022) on ensimmäinen kerta, kun yhdistyksen historia on onnistuneesti kasattu yhdeksi teokseksi. Tästä huolimatta historiikin kirjoittaja Pyry von Bagh onnistui erinomaisesti kirjoittamaan laajan ja kattavan kertomuksen Protun tarinasta.

Historiikki onnistuu kertomaan yhdistyksen historiasta erittäin selkeästi. Termistöä ja käytänteitä on avattu hyvin, joten myös protukokemattomat lukijat pystyvät helposti ymmärtämään historiikkia.

Myös sen aiheet on valittu todella hyvin. Vaarana tällaisessa teoksessa on, että se keskittyy liikaa yhdistyksen hallintoon ja byrokratiaan, eikä lopulta kiinnosta kuin vain aktiivisinta osaa yhdistyksen toimijoista. Historiikissa aiheet kuitenkin kiinnostavat sekä edellisen kesän leiriläisiä että aktiivitoimijoita, ja myös yhdistyksen ulkopuolisia.

Uteliaan pohdinnan historia tarjoaa opettavaista sisältöä, josta olisi hyötyä nykyisillekin aktiiveille. Historiikin julkaisemisen jälkeen olen useissa kokouksissa päätynyt siteeraamaan historiikkia ja etsimään siitä vastausta esiin nousseisiin kysymyksiin.

Myös von Bagh on huomioinut historiikin merkityksen yhdistyksen nykyisille toimijoille. Protun artikkelissa 30 vuotta vihdoin yksissä kansissa – Protun ensimmäinen historiikki on ilmestynyt (23.2.2022) von Bagh sanoo:

-Protussa väännetään samankaltaisista asioista vuodesta toiseen. Protun muutos ja muuttumattomuus molemmat yllättivät minut.”

Ei historiikki ole kuitenkaan täysin virheetön, sillä siinä on keskitytty hyvin paljon 90-lukuun muiden tapahtumien kustannuksella. Historiikissa tätä on perusteltu seuraavasti:

Tässä historiikissa on rajallisten resurssien vuoksi päätetty suosia Protun varhaishistoriaa myöhempien vaiheiden kustannuksella. Järjestön syntyhistoria ja varhaisvaiheet ovat hyvin keskeisiä Protun identiteetin muotoutumiselle ja toiminnan myöhemmälle kehitykselle, joten ne on haluttu kuvata mahdollisimman tarkasti. Varhaisempi historia on myös heikommin tunnettua Protun nykyisten toimijoiden keskuudessa ja suurimmassa vaarassa painua lopullisesti unholaan. Näin 2020-luvun alussa eletään kuitenkin vielä aikaa, jolloin lähes kaikkia Protua alullepanneita henkilöitä on ylipäätään mahdollista vielä haastatella.

Hyvistä perusteluista huolimatta on 90-lukua painotettu ehkä turhan paljon. 2000-luvusta kerrotaan satasivuisessa historiikissa vasta sivulta 49 alkaen.

Historiikissa esiintyy myös hyvin paljon toistoa. Sama asia saatetaan kertoa 3-4 kertaa eri kohdissa, kertomatta mitään uutta. Voisi kuvitella, että jos toistoa olisi ollut vähemmän, olisi muille aikakausille jäänyt enemmän tilaa.

Von Bagh sanoi Protu-lehden haastattelussa toivovansa, että Uteliaan pohdinnan historia ei jää yhdistyksen viimeiseksi historiikiksi. Toivon myös itse samaa. Olen saanut historiikista sekä hyötyä että hupia, ja toivon myös muiden kokevan tulevaisuudessa samaa lukiessaan oman aikakauteni Protusta.

Uteliaan pohdinnan historia on opettavainen ja kiinnostava teos, jota on osittaisesta takkuilusta huolimatta oivallista luettavaa ja hyödyllistä materiaalia yhdistyksen aktiiveille.