PäätoimittajaVaikka olemme monessa suhteessa esimerkillinen järjestö, tasa-arvo ei ole Protussakaan valmis. Meillä on epäkohtia, hierarkioita, demokratiavajetta ja syrjintää siinä missä kaikissa muissakin järjestöissä.

Itse myönnän välillä syyllistyneeni siihen, että olen pitänyt meitä hyvien ja tasa-arvoisten toimintatapojen suhteen niin edistyksellisenä, että en ole jaksanut huomioida epäkohtia kovin tarkasti.

On helppoa ajatella, että meillä näistä asioista puhutaan jo niin paljon, että lisää tuskin tarvitaan. On helppoa ajatella, että asiat ovat meillä niin paljon paremmin kuin muualla, että epäkohtiin on pikkumaista puuttua.

Asia on kuitenkin ennemmin päinvastoin. Koska meille rehellisyys ja kaikkien toimijoiden arvostaminen heidän henkilökohtaisista ominaisuksistaan – iästä, sukupuolesta, taustasta, seksuaalisesta suuntautumisestaan, asemastaan sosiaalisessa hierarkiassa tai kaveripiirissä – riippumatta on tärkeää, että kiinnitämme yhdenvertaisuuteen ja demokraattisuuteen erityisen paljon huomiota.

Mitä voisimme tehdä paremmin?

On paljon käytänteitä, joita voisimme parantaa tai omaksua muualta. Olemassa olevista yhdistyksen häirintäyhdyshenkilöistä voisi tiedottaa enemmän. Ja ainakin yleiskokouksissa voisi olla yhdistyksen aktiivipiirin ulkopuolisia yhdenvertaisuusvastaavia muistuttamassa siitä kuinka antaa kaikille sopivasti tilaa ja kuinka käyttäytyä, jotta kaikki voisivat kokoustaa kokien olonsa turvalliseksi.

On myös paljon ongelmallisia asioita, joita tiiviissä ja kohtalaisen pienessä yhdistyksessä on vaikea kitkeä. Pyrittäessä demokraattisuuteen ja avoimeen päätöksentekoon, voi muodostuu ongelmaksi se, että monet toimijoista ovat ystäviä keskenään. Ongelmakohdista voi olla vaikeampaa sanoa hyvälle ystävälle kuin henkilölle, jonka kanssa välit ovat asiallisemmat. Samoin valta helposti kasaantuu niille ketkä ovat ahkerimpia tai muuten vain hallitsevat sosiaalisia tilanteita tahtomattaankin. Nämä ongelmat olisi hyvä tunnistaa ja luoda tapoja, joilla niistä olisi mahdollista puhua hyvässä hengessä.

Protussa olevat epäkohdat ovat varsin yleisiä ja ymmärrettäviä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö demokraattisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen olisi nähtävä kaikkea niiden vaatimaa vaivaa.

Pyrimme pohtimaan uteliaasti, ymmärtämään toisiamme ja hyväksymään toisemme sellaisina kuin olemme. Se on upeaa, mutta asettaa meille jo lähtökohtaisesti korkean tavoitetason.

Koska sanat eivät ole tekojen veroisia, aion yhtenä päätoimittajuuteni loppuajan painopisteenä keskittyä yhdenvertaisuuteen. Miten sitä voidaan kehittää? Millaisiin hyviin käytänteisiin tai periaatteisiin olette törmänneet? Millaisia epäkohtia koette toimintakulttuurissamme yhä olevan? Olkaa rohkeasti yhteydessä.

Ja jotta lehden linja ei olisi liian monta vuotta minun linjani, aion antaa ensi vuonna tilaa uudelle päätoimittajalle.

Lauri Linna,

Protu-lehden päätoimittaja, entinen hallituslainen